Papilion Shampoo Honey & Keratin Therapy 400 ml

Papilion Shampoo Cucumber & Argan Oil 400 ml

Papilion Shampoo Ylang Ylang & Collagen Effect 400 ml

Papilion Shampoo Honey & Keratin Therapy 1000 ml

Papilion Shampoo Cucumber & Argan Oil 1000 ml

Papilion Shampoo Ylang Ylang & Collagen Effect 1000 ml

Papilion World Catalog